Meer info over de VAWR

  • VAWR voorzitter ir E.J. Nusselder heeft op 14 november 2006 tijdens een symposium in Utrecht met als thema "actualiteiten in de monumentenzorg"  een inleiding gegeven over " Monumentenzorg en vakdeskundigheid : Uitvoeringsdeskundigheid en toekomstige kwaliteitsborging in de monumenteninstandhouding".
  • De VAWR heeft, tezamen met de Vakgroep Restauratie en de Nederlandse Vereniging van Molenmakers, op 30 november 2006 een expertisebijeenkomst georganiseerd met als thema "BRIM". In deze bijeenkomst zijn de ervaringen, door de leden van genoemde verenigingen opgedaan na de invoering van de BRIM in februari 2006, voorgelegd aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
  • De VAWR heeft voor architectenbureau's die het GEAR-certificaat gaan behalen een basisliteratuurlijst en een toetsmatrix  opgesteld.
terug
YPOS Internettoepassingen