Over de VAWR

VAWR en GEAR

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in juni 2006.
Informatie over de ontstaansgeschiedenis.
Leden van de VAWR zijn in het bezit van een GEAR-certificaat. GEAR staat voor:  Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Een regeling die waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen die de verantwoorde omgang met monumenten vraagt. Meer informatie over de VAWR

VAWR-Studiedagen

De VAWR organiseert één maal per jaar een studiedag waar zowel aangesloten restauratie-architecten als en niet aangesloten architecten en derden aan kunnen deelnemen. Deelname aan deze studiedagen is kosteloos voor VAWR-leden (één persoon per lid). Niet-leden betalen € 150 per persoon. Daarnaast vinden incidenteel studiedagen plaats over specifieke onderwerpen die uitsluitend bestemd zijn voor leden. De kosten van deelname aan de diverse studiedagen kunnen fiscaal worden opgevoerd als beroepsopleiding.

Info over het VAWR bestuur en secretariaat

Logo:

YPOS Internettoepassingen