Erkenningsregeling GEAR

De Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) omvat criteria en beoordelingsprocedures waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten en het restaurerende architectenbureau op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt. Erkenning als GEAR architect vormt een waarborg voor te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding, samen met andere uitvoeringspartijen. Daarnaast is de regeling gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling.  Leden van de VAWR zijn erkend in het kader van de GEAR. 

De GEAR is de erkenningsrichtlijn voor architecten die door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wordt beheerd. Contactpersoon: W. de Koning tel: 085-4862480 

De audits voor de GEAR-certificering worden uitgevoerd door een onafhankelijk certificeringsbureau; HobĂ©on Certificering B.V. te Den Haag. Contactpersoon: W. Blomen en M. Maring tel: 070-30 66 800.

GEAR-informatie

YPOS Internettoepassingen