Architectenbureau Vroom

Bureaugegevens:

Ir. W.H.M. Vroom
Keizersgracht 181
1016 DR Amsterdam
Telefoon: 020-6208132
Fax: 020-6242968
Website: www.vroomarch.nl
e-mail: info@vroomarch.nl

Bureauprofiel:

Architectenbureau Vroom is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Ons bureau is opgericht in 1988. Wij zijn actief op het gebied van restauratie en renovatie, vooral van monumentenpanden. Niet alleen beschikken wij over creativiteit en vakmanschap, maar ook zijn wij thuis in de wet- en regelgeving over monumenten. Op ons bureau werken momenteel vier medewerkers. Daarnaast hebben we een vaste kring van externe specialisten achter de hand, bijvoorbeeld bodemonderzoekers, bouwfysisch adviseurs en deskundigen op het gebied van constructieberekeningen en calculatie. Daardoor kunnen we een volledig pakket bieden van schetsontwerp tot en met oplevering; deelopdrachten zijn uiteraard ook mogelijk.

Onze opdrachten varieren van funderingsherstel tot een bouwkundige restauratie. Ook worden we regelmatig gevraagd om het interieur van een (deel) pand te ontwerpen. De opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven en stichtingen. Stadsherstel Amsterdam N.V. is vanaf 1995 een vaste opdrachtgever. Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Restauratiefonds en Monumentenzorg. Met de fiscus leidde goed overleg steeds tot vruchtbare resultaten, namelijk de aftrekbaarheid van (onderdelen van de) restauratiekosten voor de opdrachtgever.

Respect voor het monument dát is ons belangrijkste uitgangspunt. Wij willen het monument behouden voor de toekomst. In onze ontwerpen streven wij dan ook naar een goede balans tussen de drie begrippen: bruikbaarheid, duurzaamheid en schoonheid. Wij zoeken, eventueel samen met de opdrachtgever, naar de juiste vorm om de hedendaagse eisen te integreren in het pand. Op die manier ontstaat een boeiend contrast tussen de historische gelaagdheid enerzijds en de hedendaagse inrichting ervan anderzijds.

terug