Architectenbureau ir. F.H. Robers

Bureaugegevens

Architectenbureau ir. F.H. Robers
Herenweg 79
2361 EJ  WARMOND
Tel: 071-3011708 / 06-54967609
Fax: 071-3010925
E-mail: flip@robers.nl

Bureauprofiel

Het bureau heeft zich sinds de oprichting in 1982 gespecialiseerd in de conservering, restauratie, herinrichting en in- en uitbreiding van rijks- provinciale-, gemeentelijke monumenten alsmede van andere cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen.  In de opvatting van Flip Robers staat het cultuurbelang van het monument centraal en is de gebruikerswens uitgangspunt voor het restauratie- of aanpassingsplan. De bestaande situatie wordt bouwkundig en bouwhistorisch zorgvuldig geanalyseerd en gedocumenteerd. Door schetsbesprekingen met de opdrachtgever worden gebouw- en gebruikersbelang in harmonie gebracht. Met toepassing van actuele vakkennis van materialen en technieken en een "ingenieursbenadering" voor technische kwaliteit komt een realistisch en uitvoerbaar bouwplan tot stand. Een strakke, haalbare planning in tijd en geld, regelmatig persoonlijk toezicht op de werken en een open communicatie met uitvoerenden en andere betrokkenen zijn belangrijke uitganspunten bij de directievoering tijdens de uitvoering.

 

terug